WAN MOHD SAIFULLIZAN B. WAN DAUD
D201020040918
PENGAJIAN MELAYU/PENDIDIKAN SENI
http://wanbatik.blogspot.com/

TATABAHASA

Definisi :
Kata Nama Am adalah kata yang digunakan menjelaskan nama
·         Sesuatu yang hidup seperti orang, haiwan dan
·         Sesuatu yang tidak hidup seperti tumbuhan,  tempat,  benda dan sebagainya.

Contoh kata nama am: 
       I.            Manusia / orang : Ibu, ayah, polis, guru,  jururawat, doktor, nenek …
    II.            Binatang : Itik, ikan, ayam, lembu, keldai, kambing ….
 III.            Tumbuh-tumbuhan : betik, kelapa, mangga, jambu, epal, anggur …
 IV.            Benda : kereta, radio, perahu, pensil, basikal, cawan …
    V.            Tempat : sekolah, kampung, negeri, daerah ….
Kata nama am hendahlah ditulis dengan menggunakan hurug kecil kecuali jika ia berada pada awal ayat.
Contoh kata nama am :
1.      Ali sedang berusaha untuk menangkap menangkap seekor ayam.
  ( kata nama am di akhir ayat)
2.      Ayam itu sangat susah untuk ditangkap.
  ( Di awal ayat)Definisi :
Kata Nama Khas adalah kata nama yang digunakan secara khusus sama ada untuk benda hidup atau benda tidak hidup.
Benda hidup : Manusia dan binatang.
Benda bukan hidup : Nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya.
Contoh Kata nama Khas :
Manusia : Abu , Milah, Ismail, Pak Kaduk ….
Binatang : Pak Belang, Sang kancil, Si Putih …
Benda : Volvo, Waja, Hikayat Seribu Satu Malam …
Tempat : Kampung Medan, Petaling Jaya, Dataran Merdeka …

*  Biasanya huruf pertama kata nama khas ini ditulis dengan menggunakan huruf besar.
    Manusia : Zamri, Lina, Subramaniam.
    Binatang : Si Hitam, Pak Belang, Sang Murai.
    Benda : Volvo,  Proton Waja, Casio, Rolex
    Tempat : Dataran Putrajaya, Puchong, Jusco, Giant.
    Judul Buku : Hikayat Hang Tuah, Nasib Pak Kaduk.
    Bangunan : Menara Kuala Lumpur, Hospital Serdang.